Szimptómák

 

 

A szimptóma-leírások vagy az én írásaim; vagy mások írásaiból kiemelt részek, amelyekhez kommentárokat fűzve a magam (személyes) szempontjából autorizálom őket; vagy pedig mások írták, eljuttatták hozzám, én elfogadtam ezeket, mintegy sajátomként autorizálva, természetesen írójuk nevének feltüntetésével. Most, előzetesen nem zárom ki azt sem, hogy az egyik elemzés reflektáljon egy másikra. Majd meglátjuk.

Másként fűzve a szavakat: alapvetően személyes perspektívából tekintek (tekintünk) a szimptomatikus dolgokra (vagyis olyan szimptómákról lesz szó, amelyek a személyes szférában honosak); azzal együtt, hogy nyilvánvalóan nem lehet se a mezo, se a makro szintű jelenségektől hermetikusan elzárnunk magunkat. A szimptómák bemutatásának és analizálásának értelme abban pedig volna megragadható, hogy a bennünket körülvevő társadalomról adekvát(abb) képünk alakuljon ki ezek, mint esettanulmányok által.

Következésképpen most, előzetesen nem zárom ki azt sem, hogy az egyik elemzés makro szintű integrációban legyen elkötelezett. Egy másik meg mikro szintűben. Én azonban arra törekszem, hogy elsősorban a kis körök, a mezo szintű konszenzusok alakuljanak. A többit meg majd meglátjuk.

Ha ez az oldal nem marad kizárólag az én elemzéseim bemutatásának helye; ha Más is tud egyetérteni ezekkel az elemzésekkel; ha egyetértésre váró ajánlatát bemutatja e helyen, akkor részesévé válunk annak a kölcsönös és közös tudásnak, ami maga a társadalmi integráció: ha elegendően kiszélesedik és éppen annyira, amennyire kiszélesedik. Ebben bízom.

 

 

Az öltönyös majmok bolygója (Bodoky Tamás) [http://index.hu/velemeny/eheti/ehet5109]

Visszazökken a világ? (Horányi Özséb)

A nemzetlegitimitás napszámosa (Nagy Endre)a lap tetejére