Tartalomjegyzék


(1) Bevezető (Horányi Özséb)

 

(2) Az kommunikáció intézményeiről (Pete Krisztián - Szilczl Dóra)
(2.1) Az intézmény szerepe a kommunikációkutatásban
(2.2) Az intézmény fogalma
  (2.2.1) Az intézmény naiv fogalma
(2.2.2) Az intézmény fogalomtörténetéből
    (2.2.2.1) Az intézmény szerkezetéről
  (2.2.2) Az intézmény dinamikájáról: az intézményi valóság átalakulása
(2.3) Az intézmény a PTC-ben
  (2.3.1) Az intézmény mint kód
    (2.3.1.1) A szignifikációról
(2.3.1.2) A konstitutív alapról
  (2.3.2) Ágens és intézmény
    (2.3.2.1) Felkészültség
(2.3.2.2) Hozzáférés
  (2.3.3) Színtér és intézmény
    (2.3.3.1) Legitimáció
  (2.3.4) Az intézmény típusai a PTC-ben
    (2.3.4.1) nyelv
(2.3.4.2) jog
(2.3.4.3) moralitás
(2.3.4.4) vallás
(2.3.4.5) művészet
(2.3.4.6) tudomány
(2.3.4.7) politika
(2.3.4.8) gazdaság

 

(3) A kommunikáció színtereiről (Domschitz Mátyás - Hamp Gábor)
(3.1) Bevezetés
  (3.1.1) A színtér terminus mindennapi használata
(3.1.2) Problématörténeti hátterek: a színtér szokásos koncepciói
(3.2) A színtér participációs koncepciója
  (3.2.1) Előzetes megjegyzések
    (3.2.1.1) A participációról
(3.2.1.2) A problémafelismerés és a problémamegoldás szerkezetéről
(3.2.1.3) Felkészültségről
(3.2.1.4) Felkészültségek kölcsönössége
  (3.2.2) Színtér mint a problémafelismerő és/vagy megoldó, a szignifikáló, a kommunkáló ágens megmutatkozásának helye (lokalitása)
    (3.2.2.1) Az emberi kommunikáció színterének tárgyi, szimbolikus dimenziói, célra irányultsága
(3.2.2.2) A megfigyelői helyzet
(3.2.2.3) Kollektív ágensek a problémamegoldás színterén
  (3.2.3) Színtér mint ágens
    (3.2.3.1) Színtér és nyilvánosság
(3.2.3.2) Színtér és intézmény
  (3.2.4) Színterek és színtértípusok
(3.3) Két esettanulmány
  (3.3.1) "Össze kell rakni" - a csoportos problémamegoldás
    (3.3.1.1) Kommunikatív - kommunikatívvá tétel
(3.3.1.2) Megértés, értelem, a kommunikatív értelmi szerkezete
(3.3.1.3) A kommunikatív alkalmas helyei
(3.3.1.4) Egyenlőtlen hozzáférés
(3.3.1.5) A kommunikatív alkalmas értelmi szerkezete
(3.3.1.6) Legitim felkészültség
(3.4.1.7) Versengő kommunikatív értelmi szerkezetek
  (3.3.2) "Nyilvánosság napja" - a kommunikatív mint probléma
    (3.3.2.1) A kommunikatív, mint probléma
(3.3.2.2) A kommunikatív racionális megoldása. Racionális cselekvések a kommunikatív szempontjából
(3.3.2.3) A kommunikatív feltételeinek szakszerű szabályozása - folyamatkonzultáció
(3.3.2.4) Együttműködés vagy verseny?

 

(4) A kommunikáció ágenséről (Horányi Özséb - Szabó Levente)
(4.1) Miért kell foglalkozni a kommunikációkutatásnak az ágenssel?
(4.2) Az ágens naiv fogalma
(4.3) Az ágens fogalomtörténetéből
  (4.3.1) Az autonóm ágensről
(4.3.2) A közösségben levő ágensről
(4.3.3) Összefoglalva
(4.4) Az ágens rekonstrukciójához a PTC-ben
  (4.4.1) Az ágensként megmutatkozás rekonstrukciójáról: az am-RM-ről
    (4.4.1.1) Az ágensként mutatkozás szinkrón perspektívájú rekonstrukciójáról: az am-RMs-ről
(4.4.1.2) Az ágensként mutatkozás diakrón perspektívájú rekonstrukciójáról: az am-RMd-ről

 

Függelék
(5.1) a kommunikációkutatás történetéből (Horányi Özséb)
(5.2) a kommunikáció participációra alapozott felfogásáról (Horányi Özséb)
(5.3) a rekonstrukcióról, a leírásról és a magyarázatról (Pete Krisztián)
(5.4) a rekonstrukció logikai és nyelvészeti hátteréről (Horányi Özséb - Milován Andrea - Szabó Levente)

 

Bibliográfia

 

Kulcsfogalmak
a lap tetejére