| Előadások | Publicisztikák | Tanulmányok | Interjúk |

Közélet

Tanulmányok

A kommunikáció mint állapot - rövid áttekintés
Elhangzott előadásként 2015. június 6-án Balatonvilágoson zárt körben.

A(z) (keresztény) értelmiség(i) feladatairól (a mai Magyarországon)
A Magyar Pax Romana Zsinati Klubjában 2010 október 18-án elhangzott előadás leírt, kibővített változata.

A (szak)értelmiségiről
Megjelent: a Látó szívvel című kötetben, szerkesztette: Bende József, Deák Viktória Hedvig OP. és Pákozdi István; Magyar Piarista Rendtartomány, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Vigilia Kiadó, Budapest, 2006, 263-269.

A (keresztény) értelmiségről. Néhány újabb megjegyzés
A tanulmány eredeti megjelenési helye: Találkozások. Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát hatvanadik születésnapjára. (szerk: Sulyok Elemér és Varga Mátyás) Pannonhalma, 2006, 110-124.

Keresztény remények a mai magyar társadalomban
Nyomtatásban megjelent: "Újat és Régit" Szennay András pannonhalmi főapát úr 80. születésnapjára, Pannonhalma, 2001, 531-552.

A kredit-rendszer bevezetésének pécsi tapasztalata
Kézirat, készült az Országos Kredittanács felkérésére, 1996.

Kereszténynek lenni - itt és most
Megjelent: Nyíri Kristóf (szerk.): Vallásfilozófia Magyarországon. Budapest, Áron, 1995, 227-239.

Az én egyetemem
Megjelent a Magyar Felsőoktatás 1991, 6-7 számában.

 

 


vissza