Horányi Özséb (1942) vagyok, gyengeáramú villamosmérnök (Budapesti Műszaki Egyetem, 1967), egyetemi doktori diplomámat általános nyelvészetből szereztem (Kossuth Lajos Tudományegyetem, 1971), a nyelvtudományok kandidátusa vagyok (1982, a disszertáció témája: vizuális szövegelmélet); egyetemi tanárként dolgozom (1982-től különböző intézményekben: a Magyar Iparművészeti Főiskolán, a Janus Pannonius Tudományegyetemen, illetőleg jogutódjában, a Pécsi Tudományegyetemen, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, a Budapesti Közgazdasági és Államigazgatási Egyetemen, illetőleg jogutódjában a Corvinus Egyetemen); a JPTE BTK dékánja voltam 1992-től 1996-ig, 1996-tól ugyanott a kommunikációs doktori program vezetője, 1996-tól 2006-ig tagja voltam az Országos Rádió és Televízió Testület Panasz Bizottságának, egy időben szerkesztettem a Természet Világa című folyóiratot, alapító főszerkesztője voltam a Janus című folyóiratnak és 1991-től 1999-ig a Vigilia című folyóirat egyik szerkesztője voltam, 1998-2004 között két cikluson keresztül a Magyar Pax Romana katolikus értelmiségi szervezet elnöke voltam. 2010 áprilisában újraválasztottak mint a Magyar Pax Romana elnökét.

Négy gyermekem van: Attila (1966), Endre (1969), Eszter (1991) és Anna (1993).

Kutatói érdeklődésem a kommunikációelmélet logikai és szemiotikai vonatkozásaira terjed ki, illetőleg a vizuális kommunikációra. Szerkesztője voltam, többek között, A jel tudománya (Szépe Györggyel, Gondolat, 1975), a Kommunikáció I-II. (Közgazdasági, 1977-78, második bővített és javított kiadás: General Press, 2003), a Társadalmi kommunikáció (Béres Istvánnal, Osiris, 1999), a Sokarcú kép (Magvető, 1975, a második, módosított kiadás alcíme: Válogatott tanulmányok a képek logikájáról, Typotex, 2003), A kommunikáció mint participáció (Typotex - ORTT-AKTI, 2006) című gyűjteményeknek.

Mindezekről kollegám, Havasréti József írt hosszasabban, amely megtekinthető itt.

Elérhetőségem: +36-30-2112428; 1447 Bp. Pf. 569; ozseb@horanyi.hu.